Lidé a organizace

Činovníci

O program a chod župy se stará množství osob, které mají na starosti různé odbory a činnosti. Následující lidé s vámi budou komunikovat v různých záležitostech. Předsednictvo župy je voleno na valné hromadě. Následujíc osoby mají mandát na činovnické období 2019-2022.

 1. starosta br. Pavel Kramoliš
 2. místostarosta br. Jaroslav Vicher
 3. jednatel br. Boris Blažej
 4. hospodář br. Zdeněk Jakubek
 5. členové PV
  1. br. Stanislav Javorek
  2. br. Libor Macháček
  3. ses. Renata Mališová
  4. ses. Marie Neusserová
  5. br. Petr Szalaczi
 6. náčelník br. Matěj Kaloč
 7. náčelnice ses. Alžběta Andrýsková
 8. předseda odboru sportu br. Vlastimil Bulawa
 9. vzdělavatelka ses. Alžběta Andrýsková
 10. Kontrolní komise
  1. br. Vladimír Knápek
  2. ses. Erika Denešová
  3. ses. Jarmila Obdržálková
  4. br. Václav Pavera

Útvary

 1. Odbor všestrannosti
 2. Odbor sportu
 3. Vzdělavatelský odbor a Sokolská stráž
 4. Kontrolní komise

Kontakt

Kanceláře župy a zasedací místnost se nachází na galerii nad tělocvičnou v Čapkově sokolovně v Ostravě. V dopoledních hodinách bývá vstup do budovy omezený. Volejte prosím v případech návštěv, kdy je vstup uzamčen a reakce na zvonění je neúspěšná.

 1. email: sokol@mszupa.cz
 2. telefon: +420 603 412 563