Krátce z historie

Dne 2. října 1897 byla po dlouhých vyjednávání s císařskokrálovskými úřady ustanovena „Východní moravskoslezská župa sokolská“, jejímž posláním byla propagace a šíření sokolských ideálů po celém kraji. Snaha vedla k „vytvoření sokolských hnízd na vesnicích a městech“, jak se tenkrát psalo...

V září 1902 se konal první župní slet v Moravské Ostravě. Průvodu městem se účastnilo 2243 krojovaných sokolů a cvičení u Českého akciového pivovaru tenkrát sledovalo 40 000 diváků. Jaký význam měla tato událost pro české vlastence dokládá i zájem c. k. úřadů, které povolaly 200 četníků a 3 setniny vojáků z Krakova.

Když v roce 1914 vypukla 1. světová válka, sokolské tělocvičny se vyprázdnily a změnily v lazarety. Sokolové - vojáci rakouské armády - přebíhali na všech frontách k „nepříteli“. Tehdejší župní náčelník Jan Čapek založil Československé legie v Itálii, kde také mezi četnými padl.

V bouřlivém roce 1938 se konal župní slet v Ostravě a X. všesokolský slet v Praze. Když pak na podzim bylo pohraničí postoupeno Německu, ztratila župa 81 jednot a 15 000 členů zůstalo za hraniční čárou...

V dubnu 1941 zastavili činnost sokolských jednot Němci, zrušili Československou obec sokolskou, majetek byl zabaven a vedoucí činovníci zatčeni. Z bojů a koncentračních táborů se nevrátilo 338 sokolů Moravskoslezské župy.

Katastrofa střídá katastrofu. Na listopadovém zasedání ÚV KSČ v roce 1948 vystoupil Rudolf Slánský s projevem, v němž za příklad agentů, nepřátel státu, sabotérů a vrahů uvedl sokolské činovníky z ostravského soudního procesu. To byl začátek likvidační cesty všech sokolských ideálů, které stály v cestě zločinům, krytým leninskými a stalinskými hesly.

Kdykoliv se v historii našeho státu něco dělo něco osudového, bylo vždy u toho sokolstvo. Na počátku republiky - 1918, v osudovém roce - 1938, při květnovém povstání - 1945, v roce 1968 při nadějné renesanci nového života. V listopadu 1989 však už sokolstvo nemohlo citelně zasáhnout. Čtyřicetileté kruté pronásledování Tyršových ideálů vládnoucími komunistickými diktátory přineslo tragické důsledky. Sokol nemohl přežít. Sokol musel být rozmetán, pokud se komunisté chtěli cítit u vesla bezpečně. Nezakázali Sokol výslovně, pouze ho „obrodili“

V únoru 1990 se sešlo v Ostravě 141 bývalých sokolských pracovníků a cvičitelů a kdy byl podán podnět k obnově župy...


 

Přečtěte si také Sokolské příběhy, zajímavé a poučné střípky ze sokolské historie a velkolepých životních příběhů obyčejných členů.


 

Kvalitně je zpracována historie sokolstva v regionu v bakalářské práci Lukáše Slívy.


 

Nad hřmícím podzemím, kde píseň kylofů zpívá,
kol těžních věží a hutí sokolské řady jdou...
Tam, kde dech komínů s modravým nebem splývá,
sokolský prapor vlá radostně celou krajinou.
Tam, kde nedávno bratří se bili v boji lítém,
dnes pochodují žáci, dorost, sestry a muži,
tam, kde naši zvítězili se sokolským štítem,
připněte k sokolskému praporu tři barvy národa:
modrou stuhu, bílou a červenou růži!
Zdeněk Bár, 1947