Nazdar!

Sokolská župa Moravskoslezská je neziskový spolek, který vytváří, organizuje a podporuje sportovní i kulturní programy ve spolupráci se sokolskými jednotami, které jsou v ní sdruženy. V roce 2017 oslavila župa 120 let své existence. Z historie nesmíme opomenout zmínit nejslavnějšího z náčelníků, kterým byl Jan Čapek - zakladatel československých legií v Itálii.

Moravskoslezská sokolská župa působí na severní části území Moravskoslezského kraje, administrativním centrem župy je statutární město Ostrava. V této župě je sdruženo 43 tělocvičných jednot s celkem 6 000 členy (stav v roce 2018), z nichž je 62 % registrovaných sportovců a 38 % sportovců všestrannosti. Více než 50 % členské základny jsou děti a mládež do 26 let.

Župní odbor sportu dlouhodobě podporuje jednoty a oddíly při organizování župních sportovních přeborů. Vedle nich jsou podporované a sledované významné sportovní akce pořádané jednotami, které jsou také zařazené do župního sportovního kalendáře.

Ve sportovní činnosti vynikají jednoty Sokol Opava v atletice, DHC Sokol Poruba v házené, Sokol Vítkovice v zápase, Sokol Moravská Ostrava 1 v gymnastice a mnoho dalších. V župě je registrováno 67 sportovních oddílů (2018) ve 29 jednotách. Všestrannosti se věnuje 36 jednot.

Ani vzdělavatelský odbor není pozadu. V župě je 8 kulturních útvarů, z toho 1 folklorní, 1 taneční, 2 pěvecké a 4 divadelní s průměrným počtem 7 vystoupení za rok. Jmenujme Folklorní soubor Odra z Ostravy-Vítkovic, kde mají také taneční a pěveckou sekci. Další pěvecký sbor působí v Háji ve Slezsku. Výčet pokračuje dramatickými soubory Divadélko Košatka, Divadlo Pod Zámkem z Kyjovic, 1. Jarkovská divadelní společnost z Proskovic či v roce 2017 vzniklý Sokol na prknech z Metylovic. Župa má také stále se rozrůstající oddíl Sokolské stráže. Za rok činnosti proběhne přibližně 100 vzdělavatelských akcí různých velikostí, od folklorního festivalu přes pietní akty po dětské dny.

Z činnosti župy jmenujme také zaběhnuté přebory v atletice, házené, mažoretkách, petanque, šachách, stolním i klasickém tenise, volejbalu a zálesáckém závodu zdatnosti.

Ve sletovém roce 2018 proběhl v Ostravě krajský sokolský slet s účastí 950 cvičenců. Na XVI. všesokolský slet do Prahy se vydalo 300 cvičenců všech 11 skladeb.

Cílem župy je i nadále podpora tělocvičných jednot s úsilím vytvářet podmínky pro rozšiřování členské základny a aktivně pracovat s cvičiteli a trenéry na zvyšování jejich kvalifikace a také úzce spolupracovat s obecními úřady a ústředím České obce sokolské na podpoře sportu a kultury.

Zajímá vás více?

  1. medailonek o župě z dílny České televize v roce 2012
  2. pozvánky na nadcházející akce
  3. seznam jednot sdružených v moravskoslezské župě
  4. přehled činovníků starající se o župu

Pro porovnání sousední Sokolská župa Beskydská  s centrem ve Frýdku-Místku má 3390 členů z toho 51 % základy mladší 18 let, sdružuje 21 jednot. Údaje k 1.1.2018