Zprávy 2018

T. J. Sokol Šenov – oddíl žen, co jsme zažily a co nás čeká

V roce 2018 jsme se zúčastnily vystoupení na XVI. Všesokolském sletu v Praze ve dnech 5. a 6. července a to se skladbou „ SPOLU“ pod vedením naší cvičitelky Libuše Slívové, která byla pro tuto skladbu i členkou cvičitelského sboru v Praze. Sestra Slívová byla oceněna Sokolskou župou Moravskoslezskou, čestným uznáním, za dlouholetou aktivní činnost pro Sokol. Toto uznání ji osobně předal primátor statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA. Skladba „SPOLU“ vznikla spoluprací  českých  a slovenských Sokolů jako pocta k 100 letému výročí vzniku Československa a připomenutí pokojného rozdělení na Česko a Slovensko. V Praze tuto skladbu cvičilo 840 žen a mužů.  Moravskoslezský kraj jsme reprezentovaly počtu 14 cvičenek.  Pro naše precizní nacvičení skladby jsme byly zařazeny do předních řad na Edenském stadionu a tak oceněny autorkami skladby. Skladba měla obrovský úspěch i proto, že bylo využito našich národních barev a končila vztyčením státních vlajek ČR a SR. Také jsme vystoupily na krajských sletech v Ostravě, Brně a na oblastním sletu v Tišnově. Několik pódiových vstoupení jsme předvedly v Šenově, Paskově, Sedlištích a Nové Bělé. Také v polské Strumieni  a slovenské Rabči, se kterými spolupracuje naše  město Šenov.

Sokolky ze Šenova "spolu"


Chtěly bychom poděkovat za finanční podporu naší tělocvičné jednotě Sokol Šenov, městu Šenov a župě Moravskoslezské, s jejichž pomoci jsme se mohly XVI. Všesokolského sletu  zúčastnit.


Skladba SPOLU je také vybrána jako jediná sokolská hromadná skladba České a Slovenské republiky na 16. Světovou Gymnaestrádu /WG 2019/. Bude se konat ve dnech 7. – 14. července 2019 v Dornbirnu - Vorarlbersku v Rakousku, které se s plnou odpovědností zúčastníme. Představí se tam 20 000 cvičenců, gymnastů a tanečníků z pětapadesáti zemí světa. Světové gymnaestrády pořádá Mezinárodní gymnastická federace jedenkrát za čtyři roky. Jsou to čistě amatérská vystoupení, finančně i časově náročná jak pro tělocvičné jednoty, tak pro cvičence.


Naše členky již Sokol úspěšně reprezentovaly na jednom z předchozích setkání v Lausanne v r. 2011. V současnosti již probíhají na WG 2019 celorepublikové nácviky nové choreografie. V Dornbirnu budeme reprezentovat náš Moravskoslezský kraj, naše město a především Českou republiku. Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a naší jednoty se i náš oddíl žen může této akce zúčastnit.
 
Za TJ SOKOL Šenov  Ing. Taťána Sztefková,  Ing. Věra Rampová

[Celá zpráva]