Památný den sokolstva

Česká obec sokolská si každoročně připomíná 8. říjen jako významný den, odkazující na tragické události roku 1941. Toho dne zatklo gestapo v brzkých ranních hodinách v rámci tzv. ,,Akce Sokol“ takřka celé vedení sokolské organizace. V následujících dnech vydal zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nařízení, kterým Českou obec sokolskou oficiálně rozpustil.

Uskuteční se opět 8.10.2024 v Ostravě, v Praze a na dalších místech

Památný den sokolstva 2021

Akce v Ostravě 2023

Pozvánka na akci

Tento den představuje výrazný mezník v dějinách Sokola a českého národa. 8. říjen totiž symbolizuje cílenou likvidaci nejen sokolské reprezentace, ale i české společenské a vědecké elity. Takto systematicky vedená represe proti představitelům největšího občanského sdružení ohrozila samotnou existenci Sokola a způsobila nenahraditelné ztráty.

Památný den sokolstva v Ostravě

Z tohoto důvodu podala Česká obec sokolská návrh na prohlášení 8. října za významný den České republiky, kterým je tento den od roku 2019. Na mnoha místech České republiky proběhnou připomínkové akce včetně města Ostravy.

Památný den sokolstva v Ostravě

Veřejnost se může zapojit do připomínky připnutím sokolské kokardy (červený terčík s logem) na oblečení. Kokardu můžete získat v Čapkově sokolovně a při některé části programu od zástupců Sokolské župy Moravskoslezské či v eshopu.

  Program akce 2023

  1. vyvěšení vlajky na budově Moravskoslezského kraje
  2. návštěva Sokolské stráže Ostrava na 13 pomnících v regionu
  3. Pietní akt v Nové Bělé
  4. Lampionová průvod v Nové Bělé
  5. zapálení svíce u pomníku Dr. M. Tyrše v Moravské Ostravě

  Program akce 2022

  1. zapálení svíček u opraveného Tyršova pomníku v Ostravě
  2. pietní akt v Tyršově domě v Praze
  3. 5.10. pietní akt v nové Bělé
  4. 8.10. 16:00 akademie Sokol Proskovice

  Zprávy z akce 2021

  1. Naši hosté legionáři sepsali článek z návštěvy
  2. Dobré ráno s Českou televizí
  3. článek Rozhlasu
  4. v týdnu PDS zde byl také legiovlak
  5. zpráva o pietním aktu v Nové Bělé
  6. vlajka na Krajském úřadě 2021

  Ohlasy ročníku 2020

  1. Akce Župy Moravskoslezské
  2. vlajka na Krajském úřadě 2020

  Ohlasy prvního ročníku 2019

  1. reportáž Události v regionech Ostrava (7:14 - 7:50)
  2. reportáž Český rozhlas Ostrava
  3. Tisková zpráva Sokolské župy Moravskoslezské
  4. zdravice bratra Duška
  5. osobní vzpomínka
  6. TISKOVÁ ZPRÁVA z akce 2019

  První pietní akt k Památnému dni sokolstvaSokolská kokarda připnutá na oblečení - zde nejstarší cvičenci oddílu Věrná garda