Památný den sokolstva

Česká obec sokolská si každoročně připomíná 8. říjen jako významný den, odkazující na tragické události roku 1941. Toho dne zatklo gestapo v brzkých ranních hodinách v rámci tzv. ,,Akce Sokol“ takřka celé vedení sokolské organizace. V následujících dnech vydal zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nařízení, kterým Českou obec sokolskou oficiálně rozpustil.

TISKOVÁ ZPRÁVA z akce

Tento den představuje výrazný mezník v dějinách Sokola a českého národa. 8. říjen totiž symbolizuje cílenou likvidaci nejen sokolské reprezentace, ale i české společenské a vědecké elity. Takto systematicky vedená represe proti představitelům největšího občanského sdružení ohrozila samotnou existenci Sokola a způsobila nenahraditelné ztráty.

Památný den sokolstva v Ostravě

Z tohoto důvodu podala Česká obec sokolská návrh na prohlášení 8. října za významný den České republiky, kterým je tento den od roku 2019. Na mnoha místech České republiky proběhnou připomínkové akce včetně města Ostravy. Jiné informační video

Památný den sokolstva v Ostravě

Veřejnost se může zapojit do připomínky připnutím sokolské kokardy (červený terčík s logem) na oblečení. Kokardu můžete získat dnes v Čapkově sokolovně při některé části programu od zástupců Sokolské župy Moravskoslezské.

Detaily programu v Ostravě 8.10.2019

• ranní vyvěšení sokolské vlajky ČOS na Nové radnici města Ostravy

• 10:00 pietní akt č. 1 u pamětní desky obětem světové války uvnitř v Čapkově sokolovně

• 15:00 zasedání předsednictva Sokolské župy Moravskoslezské

• 15:45 ocenění sokolů

• 16:00 pietní akt č. 2 u pamětní desky obětem světové války uvnitř v Čapkově sokolovně

• ~16:15 odchod skupiny k pietnímu aktu u sochy Dr. M. Tyrše na Tyršově ulici

• ~16:45 pietní akt č. 3 u sochy Dr. M. Tyrše na Tyršově ulici

 

Více o akci a dalších pietních místech.

• Zveme vás na Pietní akt v Nové Bělé v Ostravě

Ohlasy akce

  1. reportáž Události v regionech Ostrava (7:14 - 7:50)
  2. reportáž Český rozhlas Ostrava
  3. Tisková zpráva Sokolské župy Moravskoslezské
  4. zdravice bratra Duška
  5. osobní vzpomínka

První pietní akt k Památnému dni sokolstvaSokolská kokarda připnutá na oblečení - zde nejstarší cvičenci oddílu Věrná garda