Lidé a organizace

Činovníci

O program a chod župy se stará množství osob, které mají na starosti různé odbory a činnosti. Následující lidé s vámi budou komunikovat v různých záležitostech. Předsednictvo župy je voleno na valné hromadě.

 1. starosta br. Pavel Kramoliš
 2. místostarosta br. Vlastimil Bulawa
 3. jednatelka ses. Marie Neusserová
 4. hospodář br. Zdeněk Jakubek
 5. náčelník br. Matěj Kaloč
 6. vzdělavatel br. Ivo Kostecký

Útvary

 1. Odbor všestrannosti
  předseda br. Matěj Kaloč
 2. Odbor sportu
  předseda br. Vlastimil Bulawa
 3. Vzdělavatelský odbor a Sokolská stráž
  předseda br. Ivo Kostecký
 4. Kontrolní komise
  předseda br. Václav Pavera

Kontakt

Kanceláře župy a zasedací místnost se nachází na galerii nad tělocvičnou v Čapkově sokolovně v Ostravě. V dopoledních hodinách bývá vstup do budovy omezený. Volejte prosím v případech návštěv, kdy je vstup uzamčen a reakce na zvonění je neúspěšná.

 1. email: sokol@mszupa.cz
 2. telefon: +420 603 412 563