Krajský slet 2018

Termín 2. - 3. června 2018 - Moravská Ostrava

Akce je ve znamení společné oslavy výročí Československa a konání XVI. všesokolského sletu.

Krajský slet dvou žup bude slavnostně zahájen v sobotu průvodem od Čapkovy sokolovny na Masarykovo náměstí, kde proběhnou projevy a pódiová vystoupení. V neděli budou předvedeny sletové skladby na hřišti u Čapkovy sokolovny v Ostravě. Pořádají Sokolské župy Moravskoslezská a Beskydská.

Podrobnosti také na Facebookové události.

slet

Podrobně k programu soboty:

Průvod:

 1. Od Čapkovy sokolovny po ul. Sokolská třída přes ul. 28. října na Masarykovo náměstí.
 2. Sraz účastníků od 12 hod.  Občerstvení, předání vlajek, mávátek.
 3. Průvod se rozejde ve 14 hod.
 4. Zastavení na Prokešově náměstí k uctění praporů Sokolů a Armády ČR.
Pódiová vystoupení:
 1. Prezentace sportovní činnosti kombinovaná s kulturním vystoupením.
 2. Masarykovo náměstí od 15 hod.
 3. Předání prstě zeminy od Zborova z roku 1917.
 4. Vystoupení hudebních skupin.

Podrobně k programu neděle:

 1. Vlastní Krajský sokolský slet – vystoupení cvičenců Sokolské župy Moravskoslezské a Beskydské Jana Čapka a přizvaných hostů.
 2. Místo: Čapkova sokolovna v Ostravě od 14 hod.
 3. Cvičení v 11 skladbách za doprovodu hudby s kulturním programem.

slet

Kontakty

 1. Organizační záležitosti řeší kancelář (sokol@mszupa.cz / +420 603 412 563).
 2. Komunikace s médii zajišťuje Vlastimil Bulawa (bulawa@okas.cz).

Srdečně zveme sokoly a širokou veřejnost k účasti v průvodu a na Masarykově náměstí a na předvedení sletových skladeb v neděli dne 3.června 2018 na stadionu Čapkovy sokolovny v Ostravě. Pro děti jsou připravená mávátka a soutěže, pro dospělé pak bohatý program. Těšíme se na shledání!

Přidejte se k účasti na Facebooku!